Participatiewet

Wet die de gemeenten verantwoordelijk maakt voor de ondersteuning van inwoners van die gemeenten die voorheen onder de de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong) vielen.

Maak een keuze in het menu aan de linkerzijde.