Bijstand en participatie

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet kent twee hoofdonderdelen. 

1 Ondersteuning om weer aan het werk te komen.  

Dat geldt voor mensen  die bijstand of een Ioaw of Ioaz-uitkering ontvangen,  mensen die met behulp van een andere voorziening van de gemeente al aan het werk zijn, maar ook voor  mensen zonder uitkering.
De gemeente kent allerlei instrumenten om u weer aan het werk te helpen. Zoals bijvoorbeeld loonkostensubsidie, beschut werken,  proefplaatsing, werkstage, detachering, leer-werktraject, scholing en sociale activering. 

2 Een ander deel van de Participatiewet is de inkomensondersteuning via een bijstandsuitkering.

Inwoners die te weinig inkomen of vermogen hebben om van te leven en die geen recht op een ander soort uitkering hebben, kunnen recht hebben op een bijstandsuitkering. Die is bedoeld als een kortdurende, tijdelijke uitkering. Dit betekent dat de uitkeringsgerechtigde er alles aan moet doen om zo snel mogelijk weer inkomen te  verwerven om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien.