Bijstand

Als u werkloos wordt en daardoor geen inkomen meer hebt, is er in de meeste gevallen eerst een WW-uitkering. Aanvraag en uitkering daarvan gebeurt via het UWV.
 Als de WW-uitkering afloopt kunt u terugvallen op een Bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Daarvoor moet u in ieder geval bij het UWV ingeschreven staan als werkzoekende. Voor de procedure klikt u op melden. 
U neemt contact op met het loket Werk, inkomen en zorg  (voor contactmogelijkheden en openingstijden klikt u op melden). De medewerker van dit loket checkt de voorwaarden en maakt een afspraak met een consulent. 
De hoogte van de bijstand is afhankelijk van uw leeftijd  en woonsituatie.

Rechten en plichten

Wanneer u een bijstandsuitkering heeft, zijn er zaken waar u recht op heeft, maar ook dingen die u verplicht bent te doen. Hierover meer in de bijlage.