Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of met chronisch psychische of psychosociale problemen. Uitgangspunt is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en actief te laten deelnemen aan de samenleving.
Woont u zelfstandig en heeft u een beperking waardoor u problemen ondervindt met het zelfstandig wonen en leven en/of het actief deelnemen aan de samenleving, dan kunt u een beroep doen op de Wmo. 
De gemeente zoekt dan samen met u naar de ondersteuning die u nodig heeft om zelfredzaam te blijven en te kunnen meedoen. Samen met u probeert de gemeente te voorkomen dat uw situatie verslechtert en zoekt naar mogelijkheden voor verbetering. Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven functioneren. 

Er zijn veel verschillende voorzieningen die vallen onder de werking van de Wmo. U kunt hierbij denken aan uiteenlopende maatwerkvoorzieningen zoals hulp op bijvoorbeeld een zorgboerderij en dagopvang, maar ook aan begeleid wonen Maar er is nog veel meer mogelijk. Op deze verwijskaart vindt u een overzicht waar u terecht kunt.