Koninklijke onderscheiding (lintje)

Kent u iemand die zich vrijwillig op een bijzondere manier inzet of heeft ingezet voor de samenleving? Dan kunt u die voordragen voor een koninklijke onderscheiding (lintje). Dat doet u in de gemeente waar de persoon woont.

Het is verstandig om eerst contact op te nemen met onze collega Aly van Leussen. Zij geeft in grote lijnen aan of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. Ook legt zij uit welke informatie voor een aanvraag nodig is en hoe de procedure gaat.

U vraagt het lintje digitaal of schriftelijk aan. Het voorstelformulier vindt op www.lintjes.nl. Verzamel daarnaast zoveel mogelijk gegevens en lever die in bij uw aanvraag of bij de gemeente. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding.

Een behandeling kost tijd

Het is belangrijk om de onderscheiding op tijd aan te vragen. Een voorstel dient uiterlijk 15 juni van het voorafgaande jaar ingestuurd te worden. Voor een tussentijdse gelegenheid geldt een doorlooptijd van 6 maanden. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Zorg dan dat de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren is ingediend.

  1. Uw voordracht begint met een e-mail naar a.van.leussen@hellendoorn.nl.

De gemeente kijkt eerst in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. Daarna krijgt u uitleg over hoe u te werk kunt gaan. Daarna volgt het verzamelen van alle benodigde gegevens en het invullen van het voorstelformulier.

  1. De burgemeester brengt advies uit over het ingediende decoratievoorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koning;

Ook deze geeft zijn oordeel over het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de Civiele Orden;

  1. Dit onafhankelijke college geeft aan de betrokken minister een weloverwogen advies over het al of niet verlenen van een onderscheiding;

De minister beslist over het voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de bijzondere verdiensten betrekking hebben.

De persoon die u voordraagt heeft bijzonder werk gedaan voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of de sport.

Wanneer een voorstel tot een koninklijke onderscheiding wordt gedaan, is de motivering het belangrijkste onderdeel van het voorstel. In de motivering moet worden aangegeven wat de verdiensten zijn van diegene die wordt voorgedragen en waarom deze bijzonder zijn. De motivering moet een opsomming bevatten van de verschillende soorten activiteiten van de betrokkene, alsmede de periode waarin deze activiteiten plaats vonden (in jaartallen). Deze activiteiten dienen zo uitgebreid mogelijk te worden beschreven.