Opvang asielzoekers en vluchtelingen

Er is een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland. De gemeente Hellendoorn wil een veilige plek bieden aan mensen die alles hebben moeten achterlaten om oorlogsgeweld, discriminatie of terreur. Daarom wil de gemeente de komst van een asielzoekerscentrum (azc) mogelijk maken.

Besluit asielzoekerscentrum

Een agrarisch perceel aan de Noordelijke Hoofddijk in Nijverdal is aangewezen als locatie waar een asielzoekerscentrum (azc) kan komen.

Veelgestelde vragen

U heeft misschien vragen over de komst van een asielzoekerscentrum (azc). Op deze pagina beantwoorden wij alvast de meest gestelde vragen over de opvang van asielzoekers in Hellendoorn.

Relevante documenten

Hieronder vindt u diverse relevante documenten met betrekking tot de komst van het asielzoekerscentrum.

Tijdlijn opvang van asielzoekers in de gemeente Hellendoorn

Er is een besluit genomen over de locatie waar het azc moet komen. Wat is voorafgegaan aan deze keuze?

Voormalige crisisnoodopvang

Crisisnoodopvang gaat om tijdelijke opvang van 20 tot 25 mensen tot en met december 2023.