Actueel

Inspraakmoment over locatiekeuze azc

Wat vinden inwoners van de gemeente Hellendoorn van het besluit om een asielzoekerscentrum (azc) mogelijk te maken aan de Noordelijke Hoofddijk in Nijverdal? Dat wil de gemeenteraad graag weten. Daarom vindt op vrijdagavond 28 juni een inspraakmoment plaats in sporthal Kruidenwijk, aan het Kurperserf in Nijverdal. Op dinsdag 12 maart…

Inloopavond over energiebeleid provincie Overijssel

Inwoners uit Overijssel zijn op woensdagavond 3 juli vanaf 19:00 uur welkom om met Statenleden in gesprek te gaan over de voorgenomen Omgevingsverordening en inpassing zon en wind. Dit energiebeleid van Overijssel heeft ter inzage gelegen. De inloopavond maakt het mogelijk om uitgebreid met Statenleden hierover te spreken. De inloopavond…

Versterking elektriciteitsnet in de gemeente Hellendoorn

Op veel huizen liggen zonnepanelen, meer auto’s worden elektrisch geladen en de warmtepomp maakt zijn opmars. Op dit moment merken we nog weinig van de zware belasting van het stroomnet, maar het stroomverbruik zal de komende jaren verder toenemen. Op momenten waarop veel stroom wordt opgewekt, teruggeleverd of verbruikt, kan…

Ondertekening akkoord op hoofdlijnen voor de herontwikkeling van het Hoge Dijkje in Nijverdal

Een nieuwe groene woonwijk met zo’n 165 woningen, met een historisch karakter en een verbindende rol van een stadsbeek. Daar gaat het over als we het hebben over de herontwikkeling van het Hoge Dijkje in Nijverdal. Een plek tussen het centrum en de Regge waar al bijna 200 jaar de…

Gemeente Hellendoorn sluit het jaar 2023 financieel positief af

Hellendoorn sluit het jaar 2023 financieel positief af. De gemeenterekening laat een positief resultaat zien van € 3,6 miljoen. “Dit is voor nu goed nieuws, maar vanaf 2026 ontvangen we minder geld vanuit Den Haag. Men spreekt ook wel over een ‘ravijnjaar’. Dus we zijn blij met dit resultaat, maar…

Green blob in stationsomgeving Nijverdal

Hoe onttrek je iets minder fraais aan het zicht? In dit geval een aantal garageboxen. Voor Jeroen Doorenweerd was het antwoord simpel: je zet er een heg voor. Een flinke heg. Zo begon ongeveer het verhaal rond ‘Green blob’, een kunstwerk in hartje Nijverdal.  In 2013 opent het nieuwe NS-station…

Boomdeeldag voor buitengebied gemeente Hellendoorn

Er komt weer een Boomdeeldag aan! Inwoners van het buitengebied kunnen bomen en plantmateriaal aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs.De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Hellendoorn delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van 25% van de totale kosten. De rest…

Rioolrenovatie in de gemeente Hellendoorn

In de komende vier jaar laten we op verschillende plekken in onze gemeente het riool renoveren. Het bedrijf GMB Leidingtechnieken uit Kampen voert deze rioolrenovatie voor ons uit. De straat hoeft hiervoor niet opengebroken te worden en de overlast is beperkt. Inspecties en renovaties Het is belangrijk dat het riool…

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen?

Hoe democratisch werken wij in onze gemeente? Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?Om hier inzicht in te krijgen, zetten we een vragenlijst in,…

Kom klimmen en klauteren bij de buitenspeeldag in Hellendoorn

Op woensdag 12 juni is het nationale buitenspeeldag. Wijkvereniging De Blenke organiseert allerlei activiteiten rondom het Buurthuis De Zevensprong in Hellendoorn. De Blenke zorgt voor activiteiten zoals een springkussen en oud-Hollandse spelletjes. In samenwerking met Yu Man wordt er een klein parcours opgebouwd met een aantal obstakels waar kinderen kunnen…