Eikenprocessierups

In het voorjaar, als het blad weer aan de bomen komt, laat ook de eikenprocessierups zich weer zien. In de afgelopen jaren is het aantal nesten van de eikenprocessierups fors afgenomen. Ook nam de omvang van de nesten behoorlijk af. Daarom kiest de gemeente ervoor om gerichter te werk te gaan bij de bestrijding.

Preventieve behandeling

Eikenbomen bij scholen en op plekken waar vorig jaar een groot nest zat, worden preventief ingespoten; nog voordat de rupsen hun brandharen krijgen, worden ze bestreden. Daar waar de eikenprocessierups alsnog voor overlast zorgt, kan het nest weggezogen worden. Kortom; minder preventief inspuiten, wat vriendelijker is voor de natuur, maar wel actie wanneer het nodig is. De firma Grootgroener begint vanaf eind april met preventieve behandeling van de betreffende eikenbomen.

Minder eikenprocessierupsen?

Er zijn verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen dat er minder eikenprocessierupsen zijn. Zo zijn er in de laatste jaren meer vleermuizen- en vogelkasten opgehangen. De vogels herkennen de rupsen en beginnen ze te eten. Grasvelden en bermen worden bovendien op een andere manier gemaaid, waardoor er ruimte is voor biodiversiteit. Hierdoor zijn er meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals de sluipvlieg en het lieveheersbeestje. Daarnaast kan verandering van het weer een rol spelen.

Overlast? Maak een melding

Bij overlast door de eikenprocessierups kan een melding worden gemaakt. Dan kan het nest eventueel weggezogen worden. Deze meldingen helpen ook bij het monitoren en evalueren van deze aanpak.

Welke eiken worden bestreden?

Niet elke eik komt in aanmerking voor preventieve bestrijding of voor het opzuigen van een nest. Dit wordt bepaald aan de hand van een landelijke leidraad voor de beheersing van de eikenprocessierups. Op plekken waar veel beschermde soorten vlinders leven, mag niet preventief ingespoten worden. Daar worden de nesten opgezogen als dat in lijn is met de landelijke leidraad. Nesten op plekken waar veel mensen passeren of verblijven komen in aanmerking voor het opzuigen.

Wilt u weten of de eik bij u in de buurt voor bestrijding in aanmerking komt. Zie hiervoor de kaarten van Hellendoorn en Nijverdal en van Haarle, Daarle, Daarlerveen en het buitengebied.