Demonstratie melden

Een demonstratie is een groep mensen die bij elkaar komt om aandacht te vragen voor een gemeenschappelijk standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. De gemeente kan een demonstratie verbieden of bijvoorbeeld een andere plaats aanwijzen. Wilt u een demonstratie houden? Dan meldt u dat bij de gemeente en u geeft door:

 • Naam en adres
 • Het doel van waarvoor u de demonstratie houdt
 • De datum van de demonstratie
 • Het tijdstip van de demonstratie
 • De plaats en/of de route van de demonstratie
 • Hoeveel mensen ermee doen en de samenstelling van de personen
 • Welke maatregelen er genomen worden om de demonstratie veilig te laten verlopen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het houden van een demonstratie zijn:

 • Het is vreedzaam
 • Het is geen bedreiging voor:
  • de gezondheid
  • het verkeer
  • de openbare orde

Op tijd melden

U meldt uw demonstratie minimaal 96 uur voor aanvang per e-mail of brief met daarin alle relevante informatie over de betoging of demonstratie.