Gladheidsbestrijding

Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. We proberen om dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.

Het strooiplan

Doorgaande wegen hebben prioriteit en zijn dus opgenomen in het strooiplan. De routes lopen door alle bebouwde kernen en het buitengebied. De wegen in het strooiplan worden preventief gestrooid. Dat houdt in dat de strooiacties starten voordat de gladheid optreedt, vaak al ’s nachts.

Wegen die niet in het strooiplan zitten, zoals ontsluitingswegen, wegen waar scholen en bejaardencentra aan grenzen en de belangrijkste fietspaden en bruggen, worden pas overdag gestrooid, en alleen als de hoofdroute schoon is. Daarna worden in de wijken waar sprake is van een concentratie van ouderen, ook deze straten gestrooid, maar alleen als dat past binnen de beschikbare menskracht, werkuren en budgetten.

We strooien met ‘nat’ zout. Zout wordt hierbij opgelost in water. Hierdoor is minder zout nodig om de wegen berijdbaar te krijgen/houden dan bij het strooien met ‘droog’ zout.

Bij strooien proberen we een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de bewoners. Het gebruik van ‘nat’ zout en betere afstelling van de strooimachines helpt bij het verminderen van het zout in de bermen bijvoorbeeld. Ook wordt de Nijverdalsbergweg (Toeristenweg) niet gestrooid, om de natuur te beschermen in dit gebied.

Voetpaden worden niet door de gemeente gestrooid. Wij doen een beroep op u om samen met de buurt de voetpaden schoon te houden.

Gladheid proberen wij zo effectief en snel mogelijk te bestrijden waarbij gebruik wordt gemaakt van (grote) strooiwagens. Om deze werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, verzoeken wij u om gedurende de winterperiode zo veel mogelijk uw auto te parkeren op eigen terrein. Indien u genoodzaakt bent op de openbare weg te parkeren, verzoeken wij u zoveel mogelijk daar waar gestrooid wordt, aan één kant van de weg te parkeren.