Vuurwerk en carbidschieten

Tijdens oud en nieuw mag u vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Carbidschieten is toegestaan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 2.00 uur.

Elk jaar zijn er 3 dagen om vuurwerk te kopen: 29, 30 en 31 december. Als 31 december op een zondag valt, dan geldt dat niet als verkoopdag en wordt de verkoop een dag vervroegd.

Gasmengsel en veiligheid

 1. U gebruikt traditionele melkbussen met een maximale inhoud van 30 liter,
 2. U gebruikt acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumcarbid (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen,
 3. en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht of degene onder wiens toezicht hij staat, weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;

Locatie

De plek waar het carbidschieten plaatsvindt:

 • ligt op minimaal 75 meter afstand van woningen;
 • ligt op minimaal 300 meter afstand van inrichtingen voor gezondheidszorg;
 • ligt op minimaal 300 meter afstand van voorzieningen voor het houden van dieren;
 • ligt op minimaal 500 meter afstand van vogelbeschermingsgebieden.
 • ligt op minimaal 200 meter van gebouwen bestemd voor godsdienstige bijeenkomsten als 31 december op een zondag valt.
 • wordt schoon achtergelaten. 

Schieten

 • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter.
 • In het vrije schootsveld liggen geen openbare wegen en paden.
 • Schieten gebeurt in een richting die is afgewend van woningen.
 • Tijdens het schieten gebruikt u afsluitingen die geen schade aan mensen, dieren of spullen kunnen veroorzaken.
 • Degene die carbidschiet is minimaal 16 jaar. Personen jonger dan 16 jaar mogen alleen carbidschieten onder toezicht van een meerderjarige.
 • Degene die carbidschiet is niet onder invloed van drank of drugs.
 • Binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar er carbid wordt geschoten zijn niet meer dan 10 bussen aanwezig.