Wild kamperen

Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Daarbuiten kamperen heet ook wel wildkamperen. Wildkamperen mag niet zonder toestemming. Dit is om planten en dieren in bossen te beschermen.

Om een vergunning voor wildkamperen aan te vragen, vult u het formulier in en door:

  • waarom u de vergunning aanvraagt
  • wanneer en hoe laat u de vergunning nodig heeft
  • waar u wilt wildkamperen
  • wat de naam van verantwoordelijke (instantie) is

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.