Subsidie voor vergroening en wateropvang

De gemeente Hellendoorn wil inwoners, bedrijven, stichtingen, verenigingen en scholen financieel steunen om groenblauwe, klimaatadaptieve maatregelen te treffen. Het gaat om lokale maatregelen op privéterrein. Jaarlijks stelt de gemeente daarvoor €50.000 beschikbaar. Zo bestrijden we met elkaar de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme hitte, droogte en wateroverlast

Subsidie voor bewoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen

Ook u kan, in uw eigen tuin of terrein de gevolgen van klimaatverandering zoals hitte, droogte en wateroverlast beperken. U kunt subsidie aanvragen als u aan de slag gaat met het vergroenen en waterrobuust maken van uw terrein.

Subsidie voor scholen

De gemeente Hellendoorn wil scholen financieel steunen bij het klimaatrobuust inrichten van schoolpleinen. Dit door schoolterreinen te vergroenen en het hemelwater lokaal vast te houden en te verwerken.