Echtscheiding melden

Een scheiding regelt u met een advocaat bij de rechtbank. Zodra uw scheiding is geregeld, meldt u of uw advocaat dit bij de gemeente waar u bent getrouwd. Uw echtscheiding is pas definitief als dit verwerkt is in de burgerlijke stand van de gemeente.

Nadat de rechter de scheiding heeft uitgesproken moet deze geregistreerd worden bij de gemeente. Uw advocaat kan u hierbij helpen. De advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente waar u getrouwd bent. De advocaat/mediator stuurt de volgende documenten naar de gemeente: een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand; een bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de beschikking); een bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (de akte van berusting).

Dit is gratis.

Als uw beschikking over uw echtscheiding via uw advocaat bij de gemeente binnen is regelen wij de inschrijving. De datum waarop alle documenten bij de gemeente binnen zijn is de formele datum van uw echtscheiding.

Uw echtscheiding wordt dan ingeschreven in de registers van de gemeente Hellendoorn.

De ambtenaar van uw trouwgemeente informeert ook uw woongemeente.