Adoptie

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u en het kind. Hierdoor wordt de familieband tussen het kind en de biologische ouders verbroken. De aanvraag voor de adoptie van een kind kunt u niet indienen bij de gemeente. Informatie hierover vindt u op de website van de Rechtspraak en de website van de Rijksoverheid.

  • Een kind in Nederland adopteren? Neem contact op met een advocaat. Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, krijgt de geboortegemeente automatisch bericht van de griffier van de rechtbank.
  • Een buitenlands kind adopteren? Dan meldt u dit bij de gemeente, zodra uw adoptiekind in Nederland is.

  • Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? U meldt dit binnen 5 werkdagen bij de gemeente. U doet dit door een afspraak te maken.
  • U komt samen met uw kind persoonlijk langs en u neemt alle relevante documenten mee. Informatie hierover ontvangt u op het moment dat u een afspraak maakt.