Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Als de gemeente te laat is met het nemen van een besluit op uw aanvraag of bezwaarschrift, heeft u misschien recht op een dwangsom. Dat is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Neem voor meer informatie contact op met ons.

Zo laat u ons weten dat wij te laat zijn met het nemen van een beslissing:

U heeft geen recht op een dwangsom als:

  • de gemeente door u veel te laat op de hoogte is gesteld
  • u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een besluit moet nemen
  • de aanvraag niet volledig is
  • het gaat om een Woo-verzoek (Wet open overheid). Dat is een aanvraag voor bestuurlijke informatie

De gemeente moet binnen 2 weken na ontvangst van het formulier ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen’ alsnog een besluit nemen. Heeft de gemeente dit niet gedaan? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

U kunt de gemeente ook dwingen een besluit te nemen. Dit doet u door meteen na afloop van de beslistermijn beroep in te stellen bij de rechter. Dit is meestal de rechtbank.