Woo-verzoek indienen

Informatie zelf opzoeken

We maken zelf al veel informatie openbaar over ons beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via onze website(s), huis-aan-huis bladen, persberichten, raadstukken, bestuurstukken, etc. Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden? Doe dan een Woo-verzoek.

Een Woo-verzoek doet u als:

 • u informatie wilt die gaat over een taak van de gemeente
 • u informatie wilt over een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente
 • u uw eigen dossier, uw bedrijfsdossier of het dossier van overleden familieleden wilt bekijken
 • u informatie wilt voor het doen van onderzoek. Dit is alleen mogelijk voor onderzoekers. Zij kunnen documenten bekijken waarin de informatie niet onleesbaar is gemaakt, tenzij het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren. Die zijn wel onleesbaar gemaakt

Bedenk vooraf welke soort informatie u wilt opvragen via het Woo-verzoek. Dan kunnen wij u sneller helpen.

De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie)
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de staatsveiligheid gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager
 • voorkomen van inbreuk op de privacy van de burger

Zo doet u een verzoek om informatie:

 • Neem contact op met de gemeente
 • Geef mondeling of schriftelijk door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u wilt bekijken
  • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode mag de gemeente eenmaal verlengen.

De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.  

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank. Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.