Overlast

Hieronder vindt u allerlei soorten overlast. Kijk wat u het beste kunt doen en hoe u de overlast kunt melden bij de politie of de gemeente.

Overlast van drugs of drugsverslaafden meldt u bij de politie. De politie werkt samen met de gemeente om deze overlast aan te pakken.

Hoe kunt u drugsoverlast melden?

 • U neemt contact op met de politie via het telefoonnummer 0900 8844.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • het soort overlast
  • de plaats van de overlast
  • het tijdstip van de overlast

Overlast van jongeren kunt u melden bij de politie of de gemeente.

In sommige gevallen is het ook mogelijk om (niet-acute) overlast te melden bij de jongerenwerkers van Stichting De Welle.

Hoe kunt u jongerenoverlast melden?

 • U neemt contact op met de politie via 0900 8844 of met de gemeente via 0548-630000.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • het soort overlast
  • de plaats van de overlast
  • het tijdstip van de overlast

Als u last heeft van uw buren, probeert u dit eerst zelf met uw buren op te lossen. Lukt dit niet? Dan kunt u hulp inroepen van bijvoorbeeld de gemeente of de politie.

Dit geldt alleen voor situaties van ernstige hinder in of vanuit een woning of in de onmiddellijke nabijheid daarvan en er geen andere wijze is om de situatie op lossen.

Gedragsaanwijzing

In situaties van ernstige hinder in of vanuit een woning of in de onmiddelijke nabijheid daarvan heeft de gemeente als uiterste maatregel het opleggen van een gedragsaanwijzing. Let op: dit kan alleen worden opgelegd als er al verschillende acties zijn ondernomen en deze acties niet tot een oplossing hebben geleid.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de gedragsaanwijzingen van uw gemeente aan uw buren zijn: 

 • u heeft ernstige last van uw buren
 • er is overlast in of vanuit een woonhuis
 • er zijn al diverse acties ondernomen om de overlast te verminderen
 • de overlast gaat niet over of wordt niet minder
 • u heeft last van:
  • hard geluid of
  • stank of
  • dieren of
  • mensen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn of
  • vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf of
  • intimidatie van mensen vanuit een woning of een erf

Een gedragsaanwijzing is een laatste middel om ernstige woonoverlast tegen te gaan. Pas als wordt geconcludeerd dat er daadwerkelijk sprake is van ernstige woonoverlast, kan de gedragsaanwijzing worden opgelegd door de burgemeester en kunnen uw buren gedwongen worden om iets te doen aan de overlast. De gemeente heeft in beleidsregels vastgelegd wanneer en welke gedragsaanwijzigingen mogen worden opgelegd.

Beschermde dieren kunnen overlast veroorzaken. Beschermde dieren die overlast of schade veroorzaken zijn bijvoorbeeld vleermuizen en steenmarters.

U mag beschermde dieren niet vangen, doden of verjagen. U mag de verblijfplaatsen van deze dieren, zoals een nest of holletje, ook niet verstoren of beschadigen. De gemeente kan u vertellen wat u moet doen of u doorverwijzen naar een deskundige. Neem hierover contact met ons op via telefoonnummer 0548-630000 of stuur een e-mail naar gemeente@hellendoorn.nl.