Bedrijventerreinen

De gemeente Hellendoorn ligt centraal in Overijssel, halverwege Zwolle en Enschede, op de grens van Salland en Twente. Al bij de stichting van Nijverdal, een kleine 200 jaar geleden, was die plek uit economisch oogpunt ideaal. En nog steeds is de gemeente Hellendoorn een aantrekkelijke plek voor bedrijven om zich te vestigen.

  • In een Position Paper zetten we onze uitgangspunten en ambities op het gebied van economische ontwikkeling uiteen.

Bedrijvenpark ’t Lochter

Verreweg de meeste Hellendoornse bedrijven, van klein tot groot, hebben in de loop van de jaren een plek gevonden op het bedrijventerrein ’t Lochter in Nijverdal. Omdat ’t Lochter qua bebouwings- / ontwikkelingsmogelijkheden tegen zijn grenzen aanliep, is voor verdere uitbreiding ruimte gezocht aan de oostkant van ’t Lochter. Om de toekomstige groei op te vangen is bedrijvenpark ’t Lochter III ontwikkeld.

Bedrijventerrein Haarle

Ook Haarle heeft een bescheiden bedrijventerrein dat ruimte biedt aan bij de Haarlese schaal passende bedrijvigheid. Voor nader informatie kunt u terecht bij onze accountmanager.

Detailhandel

De detailhandel vindt in principe zijn plek in de diverse kernen, waarvan Nijverdal over het meest ruime aanbod beschikt. Gevestigde of ondernemers in spé kunnen voor vestigingsmogelijkheden en advies terecht bij onze accountmanagers of direct bij één van de in de gemeente opererende makelaars.

Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerrein ‘t Lochter

Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit. Op bedrijventerreinen gaat het voornamelijk om diefstal, brandstichting en vernieling. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor de handen ineen te slaan. Denk aan gedeelde zorg voor openbare verlichting, cameratoezicht, surveillance en brandveiligheid. Gezamenlijke beveiliging leidt tot een daling van de criminaliteit en een verhoging van het veiligheidsgevoel. Het rendement wordt nog hoger wanneer ook politie, gemeente en brandweer hun steentje bijdragen. Deze samenwerking vormt de basis van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B).

De bedrijventerreinen ‘t Lochter I en II zijn gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een werkwijze die het mogelijk maakt gezamenlijk veiligheidsmaatregelen te treffen. Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken organisaties. Het doel is om een zo schoon, heel en veilig bedrijventerrein te realiseren.