Bibob-onderzoek

Vraagt u een vergunning aan of gaat u een vastgoedtransactie aan met de gemeente? De gemeente kan de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. De gemeente hanteert hiervoor de Bibob-procedure. In het Bibob beleid is vastgelegd hoe de gemeente Hellendoorn de Wet Bibob toepast.

Wat moet u weten

De Wet Bibob heet voluit “Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur”. Deze wet moet voorkomen dat een vergunning, subsidie of aanbesteding misbruikt wordt voor criminele activiteiten. De gemeente Hellendoorn zet de Bibob-procedure in bij ondernemers in de horecabranche, bij bepaalde aanvragen om een omgevingsvergunning en bij vastgoedtransacties (zie voor het volledige overzicht deze infographic). Dit houdt in dat we als gemeente een onderzoek instellen naar u als persoon of als ondernemer.  Tevens controleren wij de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn.

De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob om hulp vragen. Dit bureau adviseert de gemeente en doet extra onderzoek. Bijvoorbeeld als de gemeente zelf te weinig informatie heeft. Of als de officier van justitie hierom vraagt. Een negatief Bibob-advies blijft vijf jaar geldig.

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning al heeft ontvangen of als u de vastgoedtransactie al bent aangegaan.

Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente bijvoorbeeld de vergunning weigeren of intrekken.

De gemeente kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Meer informatie hierover vindt u in het Bibob beleid en de infographic. Hier zijn tevens de risicocategorieën te vinden.

Als u gevraagd wordt een formulier in te vullen ziet het verdere onderzoek er als volgt uit:

  • De gemeente stuurt u een Bibob-vragenformulier:
  • U vult het formulier helemaal in. Doet u dit niet? Dan krijgt u een negatief Bibob-advies.
  • U stuurt het volledig ingevulde formulier en alle gevraagde bescheiden naar bibob@hellendoorn.nl 
  • De gemeente doet onderzoek en kan daarbij hulp vragen aan het Landelijk Bureau Bibob.
  • U krijgt bericht als de gemeente het Landelijk Bureau Bibob inzet.
  • Het Landelijk Bureau Bibob stuurt eventueel een advies naar de gemeente.
  • De gemeente neemt een beslissing.

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.