Kinderopvang starten

Ondernemers die een buitenschoolse opvang, gastouderbureau of kinderdagverblijf willen starten, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt jouw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) beoordeelt of je aan deze eisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

  • de veiligheid en gezondheid;
  • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • de opleiding van jouw personeel;
  • de inzet van stagiaire;
  • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen;
  • de groepsgrootte;
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk;
  • de ruimtes waar de kinderen verblijven.

Bij een positief oordeel schrijft de gemeente jou in. Je krijgt hiervan bericht. Je publiceert de inspectierapporten op jouw website. Heb je geen website? Leg de rapporten dan op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het LRK. Heb je gastouders die voor jou werken? De gastouders moeten dan ook in het LRK geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen. Je moet jezelf ook inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dit geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Meer informatie lees je op duo.nl.

Zo start je een kinderopvang:

Lees voor alle stappen op ondernemersplein.nl het stappenplan kinderopvang starten. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan op ondernemersplein.nl het stappenplan gastouderbureau starten. Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Verandert er iets in jouw gegevens? Je moet dit dan doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier dat je via rijksoverheid.nl kan downloaden:

Na een complete aanvraag heeft de gemeente 10 weken de tijd om de Kinderopvang of Buitenschoolse opvang te beoordelen. In deze periode zal de GGD de gegevens en omstandigheden controleren. U ontvangt uiteindelijk een brief (beschikking) met een positief of negatief oordeel. Als u een positief oordeel krijgt, staat er een lrkpnummer in. Pas na ontvangst van deze brief kunt u beginnen met de opvang. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.