Subsidie verbetering winkelaanzicht centrumgebied Nijverdal

Graag willen we het centrum van Nijverdal zo aantrekkelijk maken dat het fijn is om er te winkelen, te ondernemen en te wonen. Een mooie uitstraling van het winkelpand helpt hierbij. Daarom is er een subsidie beschikbaar gesteld voor eigenaren van winkelvastgoed in het centrumgebied van Nijverdal, die hier mee aan de slag willen!

In de Subsidieverordening verbetering winkelaanzicht centrumgebied Nijverdal 2020 zijn de voorwaarden opgenomen waar de eigenaar aan moet voldoen.

Wilt u de gevel van uw winkel vernieuwen? Vraag dan subsidie aan.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen