Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Hellendoorn? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan. Of u doet een melding van een evenement. Voor grote evenementen heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Een klein evenement is vaak vergunningsvrij. U kunt met behulp van dit document bepalen of uw evenement vergunningvrij is.

Voor grote evenementen heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Een klein evenement is vaak vergunningsvrij. U kunt met behulp van dit document bepalen of uw evenement vergunningvrij is.

Als een evenement vergunningvrij is, kunnen er nog wel ontheffingen en/of meldingen nodig zijn, zoals voor:

 • het schenken van zwak-alcoholische dranken;
 • het ten gehore brengen van versterkt geluid (geluidsboxen);
 • het ophangen van spandoeken om reclame te maken voor het evenement;
 • het afsluiten van een weg;
 • het op zondag organiseren van een (vergunningvrij) evenement.

Een evenementenvergunning aanvragen doet u via het formulier. Dien de aanvraag in binnen de geldende termijn.

 

 • eenvoudig evenement, niet risicovol (categorie A) : minimaal 8 weken voor het evenement
 • omvangrijk evenement, enigszins risicovol (categorie B): minimaal 12 weken voor het evenement
 • complex evenement, risicovol (categorie C): minimaal 12 weken voor het evenement

Deze termijnen kunnen eenmalig verlengd worden.

Een evenementvergunning kost:

 1.  minder dan 1.000 bezoekers:  € 42,10
 2.  tot en met 5.000 bezoekers:  € 199,05
 3.  meer dan 5.000 bezoekers: € 464,35

Een melding doen is gratis.

Meld je evenement zeker aan bij het Toeristisch Bureau Hellendoorn. Zij promoot evenementen via een scala aan kanalen, zowel on- als offline. Denk hierbij aan websites en social media, de (papieren en digitale) UITagenda, de pers etc. Geen mogelijkheid wordt onbenut gelaten om bezoekers en inwoners deze evenementen te laten beleven. En dat geldt natuurlijk ook voor jouw evenement of activiteit.

Om een evenement in natuurgebieden te organiseren, heeft u altijd nadrukkelijke toestemming nodig van de terreinbeheerders of –eigenaren (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of Landschap Overijssel).