Loterij organiseren

Bij een loterij kopen deelnemers loten om prijzen te winnen. Voor het organiseren van een loterij is een vergunning nodig.

Is de totale waarde van de prijzen lager dan € 4.500? Vraag een vergunning aan bij de gemeente. Is de totale waarde van de prijzen hoger dan € 4.500? Vraag een vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Is de totale waarde van de prijzen lager dan € 4.500? Vraag een vergunning aan bij de gemeente door dit formulier op te sturen.

Een loterijvergunning kost € 58,65. Wanneer u de aanvraag niet binnen de gestelde termijn indient, is een goede beoordeling niet mogelijk. Om uw aanvraag toch te kunnen afhandelen is een spoedbehandeling nodig. Hiervoor gelden extra kosten.

De voorwaarden voor het aanvragen van een loterijvergunning zijn:

  • De loterij wordt georganiseerd door een vereniging of stichting.
  • De opbrengst is bestemd voor een goed doel.
  • Minstens de helft van de opbrengst gaat naar dat goede doel.

In een horecagelegenheid mag geen kansspel worden georganiseerd. Dit geldt voor zowel de commerciële als de paracommerciële horeca. Organiseer de loterij daarom in een ruimte waarvoor geen drank- en horecavergunning van toepassing is.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.