Spandoek ophangen

Spandoek met reclame

Voor een spandoek met reclame vraagt u een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

Spandoek met persoonlijke boodschap

Wilt u een spandoek met persoonlijke boodschap langs of over de weg ophangen? Dan geldt er een meldingsplicht en algemene regels waaraan moet worden voldaan.

Aanvragen

U vult het meldingsformulier in en levert deze in via gemeente@hellendoorn.nl. U moet de melding 4 weken voor het ophangen van de spandoeken indienen. De spandoeken mogen dan drie weken worden opgehangen.

In een periode van drie maanden mag u één keer een melding doen voor een bepaalde activiteit.

Algemeen

 • U mag per activiteit maximaal 10 spandoeken ophangen.
 • U mag spandoeken maximaal 3 weken laten hangen.
 • De spandoeken mogen maximaal 2 meter hoog en 5 meter breed zijn. U moet rekening houden met de winddoorlatendheid van het doek, om ongelukken bij hogere windsnelheden te voorkomen.
 • U moet de spandoeken op tijd verwijderen. In ieder geval binnen 1 dag na de einddatum in de melding.
 • U mag enkel spandoeken ophangen ter promotie van evenementen die plaatsen vinden in of in de directe omgeving van de gemeente Hellendoorn of campagnes die relevant zijn voor inwoners, ondernemers, andere organisaties en/of andere doelgroepen uit (de directe omgeving van) de gemeente Hellendoorn.
 • Spandoeken mogen geen opruiende en/of discriminerende teksten bevatten en mogen niet in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde.
 • Aanwijzingen van de brandweer, politie en daartoe aangewezen ambtenaren van de gemeente moeten worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen ertoe leiden dat spandoeken verplaatst of verwijderd moeten worden. In die gevallen is geen schadevergoeding verschuldigd.

Veiligheid en schade

 • Het ophangen, hebben hangen of verwijderen van spandoeken mag geen schade veroorzaken aan de weg, bomen, beplanting, het openbaar groen, enz.
 • Spandoeken mogen de verkeersveilig niet in gevaar brengen.Daarom moeten spandoeken minimaal 25 meter uit kruispunten, rotondes, enz. opgehangen worden.
 • Hangt u een spandoek boven een weg, dan moet de vrije ruimte tussen het wegdek en het spandoek minimaal 4,20 meter zijn.
 • De gemeente Hellendoorn is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het ophangen, hebben hangen of verwijderen van spandoeken.

Locatie

 • U mag geen spandoeken ophangen in de groenvakken van de Grotestraat.
 • U mag geen spandoeken ophangen binnen 10 meter van de voorgevel van het Huis voor Cultuur en Bestuur.
 • Als u spandoeken langs rijks- en provinciale wegen en/of op particuliere gronden wilt ophangen, moet u vooraf toestemming van de eigenaar hebben.

Aan de melding zijn geen kosten verboden.

U moet de melding 4 weken voor het ophangen van de spandoeken indienen.