Standplaatsvergunning

Wilt u een stand langs de weg zetten om spullen te verkopen? Bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie. Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Zo vraagt u een standplaatsvergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft via onderstaande formulieren onder andere door:
  • voor welke activiteiten u de standplaats nodig heeft
  • waar en wanneer u de standplaats nodig heeft
  • hoeveel ruimte u nodig heeft

Hiervoor vult u het aanvraagformulier voor een jaarstandplaats of een dagstandplaats in. Een jaarstandplaatsvergunning wordt verleend voor 3 jaar. Een dagstandplaatsvergunning wordt verleend voor 1 tot maximaal 10 dagen.

 • Het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag voor een jaarstandplaats kost € 42,45 per jaar.
 • Het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag voor een dagstandplaats kost € 34,10 (tot maximaal 10 dagen).
 • Het in behandeling nemen van een aanvraag gebruik gemeentegrond voor een dagstandplaats kost € 10,05 per dag.
 • Het in behandeling nemen van een aanvraag gebruik elektra voor een dagstandplaats kost € 4 per dag.
 • Het in behandeling nemen van een aanvraag gebruik water voor een standplaats kost € 2,15 per dag.

Wanneer u de aanvraag niet binnen de gestelde termijn indient, is een goede beoordeling niet mogelijk. Om uw aanvraag toch te kunnen afhandelen is een spoedbehandeling nodig. Hiervoor gelden extra kosten.

De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
 • de omvang en het doel van de activiteit
 • de plaats en het tijdstip van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

U kunt alleen een standplaatsvergunning krijgen als deze plaats niet door andere vergunninghouder wordt ingenomen. Een vergunning kan ook geweigerd worden als het maximaal aantal standplaatsen in uw branche is vergund is aan andere standplaatshouders.

Bij overige informatie is het standplaatsenbeleid en zijn de algemene voorschriften voor een jaar- en dagstandplaatsvergunning en standplaatsen ten behoeve van verkiezingen of een door het college aangewezen gelegenheid opgenomen. Daarnaast kunnen er in uw vergunning nog aanvullende voorschriften worden opgenomen.

U ontvangt binnen 8 weken een besluit. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.