Attestatie de vita

Met een attestatie de vita kunt u in het buitenland aantonen dat u in leven bent. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u recht hebt op een pensioen dat uitgekeerd wordt door een buitenlandse instantie. Voor gebruik in Nederland heeft u een ‘Bewijs van in leven zijn‘ nodig. 

Een attestatie de vita kost € 16,60. Om een attestatie de vita aan te vragen, maakt u een afspraak. U krijgt de attestatie de vita meteen mee. 

Meenemen naar de afspraak

  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.
  • Uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.
  • Vraagt u de attestatie de vita aan voor een pensioenuitkering, dan heeft u een bewijsstuk (originele brief van het pensioenfonds) nodig.