Geheimhouding persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms geeft de gemeente uw gegevens ook aan anderen door. Wilt u niet dat de gemeente uw gegevens doorgeeft? Vraag dan om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken.