Waarmerken kopie of afschrift

Soms hebt u voor formele transacties een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat het afschrift (of de kopie) overeenstemt met het origineel.

Voor het waarmerken van een afschrift of kopie moet u een afspraak maken bij de gemeente. U krijgt vervolgens de gewaarmerkte kopie(ën) direct mee.

Een gewaarmerkt afschrift kost € 3,00.

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Het originele document.
  • Uw pinpas.

U kunt in principe allerlei documenten door de gemeente laten waarmerken zoals bijvoorbeeld kopieën van een paspoort, rijbewijs of een verklaring. Wij waarmerken geen diploma’s of getuigschriften.