Extra schoolverlof

Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten dus onderwijs volgen. Jongeren van 16 en 17 moeten naar school als ze nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben. U mag bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. Extra schoolverlof is verlof op schooldagen, dus buiten de vakantie om. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een verhuizing, bruiloft of vakantie.

De schooldirectie kan soms toestemming geven voor extra schoolverlof. Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Bij huwelijk van bloedverwanten of aanverwanten
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum
 • viering van het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloedverwanten of aanverwanten
 • overlijden of een ernstige ziekte van bloedverwanten of aanverwanten
 • verhuizing van uw gezin
 • sommige religieuze feestdagen (na overleg met directeur)

De leerplichtambtenaar van de gemeente beslist over verlof van meer dan 10 dagen. Dan gaat het om belangrijke redenen. Dit kan nooit vakantieverlof zijn.

Lees meer op de website van Rijksoverheid – pagina Leerplicht en schoolvakanties.

 • U neemt contact op met de school. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt.
 • U geeft door:
  • waarom uw kind bijzonder verlof nodig heeft
  • in welke periode uw kind bijzonder verlof nodig heeft