Sport & re-integratietrajecten

Sporten en bewegen is gezond maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeente Hellendoorn stimuleert een gezonde en actieve leefstijl en biedt daarom twee verschillende trajecten aan voor inwoners op het gebied van sport, participatie en re-integratie.

In onderstaande video vertellen deelnemers hun ervaring en nemen we je mee in onze visie op de sport- en re-integratietrajecten. 

Sporten ‘t Werkt

De gemeente Hellendoorn richt zich met de interventie Sporten ’t Werkt! op het activeren van inwoners die in een sociaal isolement zitten en een grote afstand ervaren tot participatie en de arbeidsmarkt (trede 1,2 en 3 Participatieladder).

Sporten ’t Werkt is bedoeld voor alle inwoners van 18 jaar of ouder die graag willen werken aan het verbeteren van hun mentale en fysieke conditie, meer structuur en ritme willen leren aanbrengen in hun dagelijkse leven, hun sociale netwerk willen uitbreiden of hulp willen bij het vinden van (vrijwilligers)werk.

Elke donderdagochtend sporten de deelnemers 1,5 uur onder professionele begeleiding. Na de gezamenlijke warming-up kunnen deelnemers kiezen voor zwemmen of groepstraining. De groepstraining bestaat uit verschillende sportactiviteiten zoals circuittraining, bokszaktraining, volleybal of badminton. Tijdens het sporten wordt ook aandacht besteed aan de thema’s respect, vertrouwen, samenwerking, communicatie, positiviteit en motivatie. Na afloop wordt er gezamenlijk een kop koffie of thee gedronken in de horecagelegenheid van Het Ravijn en is er aandacht voor persoonlijke thema’s.

Ook volgen de deelnemers elke 8 weken een leefstijlworkshop met verschillende thema’s zoals omgaan met stress, stoppen met roken en gezonde voeding.

Fit aan ’t werk

Fit aan ’t werk! is bedoeld voor alle inwoners die gebruikmaken van een bijstandsuitkering en klaar zijn voor de stap richting een betaalde baan. Soms is het lastig om zelf een baan te vinden wanneer een netwerk ontbreekt of iemand al een tijdje uit het arbeidsproces is en niet weet waar hij of zij moet beginnen. Ook spelen factoren zoals een laagzelfbeeld of stress soms een rol waardoor het niet lukt om die stap zelfstandig te zetten. Gemeente Hellendoorn helpt om in beweging te komen!

Het doel van dit traject is:

  • Werken aan een gezonde en actieve leefstijl.
  • Werken aan zelfvertrouwen.
  • In een groep sporten en elkaar motiveren op sportief én persoonlijk vlak.
  • Talenten (her)ontdekken en via een werkervaringsplek ervaring opdoen en wennen aan het arbeidsritme.
  • Vanuit een werkervaringsplek samen de stap naar betaald werk maken.

Deelnemers sporten twee keer per week 1,5 uur in groepsverband onder professionele begeleiding. De sportactiviteiten variëren van circuittraining tot bokszaktraining op de maandagochtend en verschillende teamsporten of zwemmen op de donderdagochtend. Daarnaast volgen de deelnemers samen met de deelnemers van Sporten ’t Werkt iedere 8 weken aansluitend aan het sportmoment een leefstijlworkshop. Deze workshops helpen om antwoord te krijgen op vragen als:

  • Hoe slaap ik beter?
  • Hoe ga ik met stress om?
  • Wat is gezonde voeding?
  • Hoe kan ik stoppen met roken?
  • Hoe motiveer ik mijzelf?

Tijdens het sporten wordt ook aandacht besteed aan de thema’s respect, vertrouwen, samenwerking, communicatie, positiviteit en motivatie. Ook wordt er een plan gemaakt om deelnemers stapsgewijs te helpen bij het vinden van een betaalde baan. We zoeken voor iedere deelnemer een leuke werkervaringsplek binnen ons netwerk van lokale werkgevers. Dit doen we in samenwerking met team re-integratie van de gemeente Hellendoorn. Zo kan iedereen heel laagdrempelig met behoud van uitkering weer ervaring opdoen in het arbeidsproces terwijl er daarnaast gewerkt kan worden aan persoonlijke doelen.

Er vinden regelmatig individuele gesprekken plaats met de begeleiders om met elkaar (sportieve) doelen te stellen en de voortgang te bespreken. Ieder kwartaal wordt er ook een fit-test en een mental health (MHi5) test afgenomen om te kijken of er vooruitgang wordt geboekt en om de deelnemers te motiveren alles eruit te halen wat er in zit. Iedereen die gemotiveerd is kan meedoen op zijn of haar eigen niveau. Het Fit aan ’t werk traject geeft deelnemers een boost!

Locatie

Alle sportactiviteiten vinden plaats in Het Ravijn – zwem, sport, zorg- .

Aanmelden

Wil je graag meedoen met Sporten ’t Werkt? Neem dan contact op met Karlien Huiskes (0628192852 of k.huiskes@hellendoorn.nl). Aanmelden voor Fit aan ’t werk kan alleen als je momenteel een bijstandsuitkering ontvangt en gaat via jouw consulent.