Bestuurscommissie (BLOS)

De BLOS is een bestuurscommissie ingesteld door het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hellendoorn. Zij neemt op sportgebied de taken van het college over.

Wij informeren u graag over wie we zijn, wat we doen en wat ons inspireert. Op deze pagina vindt u informatie over BLOS-vergaderingen, bijeenkomsten en sportbeleid/-nieuws. Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op.

Leden van de BLOS

  • Yolande Bergboer
  • Gischja van de Kasteele
  • Bernd Slettenhaar
  • Aart Stegeman
  • Annemarie Dubbink, wethouder Sport (voorzitter)