Subsidie voor sportverenigingen aanvragen

Sportverenigingen of organisaties in de gemeente Hellendoorn kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage:

 • in de kosten van jeugdsport
 • in de meerkosten, die ontstaan door het noodzakelijke gebruik van een vervangende sportaccommodatie die niet in het bezit is van de gemeente Hellendoorn
 • in de (vervoers)kosten van sport voor personen met een beperking
DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Vraag subsidie aan
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Vraag subsidie aan

Doormiddel van deze subsidie probeert de gemeente Hellendoorn sporten onder de jeugd te bevorderen. Deze subsidie wordt verleend aan gemeentelijke sportverenigingen ten behoeve van jeugdleden.

Aanvragen

De uiterlijke indieningsdatum van de aanvraag is vóór 31 januari van het jaar, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Bij de aanvraag is het noodzakelijk om de volgende gegevens te verstrekken:

 • Aantal jeugdleden jonger dan 18 jaar per 1 januari van dat jaar
 • Aantal leden van 18 jaar of ouder per 1 januari van dat jaar

Met deze subsidies wil de gemeente sportverenigingen tegemoetkomen die noodzakelijk gebruik hebben moeten maken van sportaccommodaties die niet in gemeentelijk bezit zijn. Dit kan ook gaan over het noodzakelijk gebruiken van sportaccommodaties die niet in de gemeente Hellendoorn aanwezig zijn.

Aan alle sportorganisaties in de gemeente Hellendoorn die meerkosten hebben gemaakt die ontstaan zijn door het noodzakelijk gebruik van niet-gemeentelijke sportaccommodaties.

Aanvragen

Het aanvragen van deze subsidie kan gedurende het hele jaar.

Bij de aanvraag is het noodzakelijk om de volgende gegevens te verstrekken:

 • Factuur van de niet-gemeentelijke locatie

Door middel van deze subsiside probeert de gemeente sportbeoefening door personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking te stimuleren. De sportvereniging, organisatie of instelling waar een persoon met een beperking sport kan deze subsidie aanvragen. De subsidie kan worden verstrekt in de noodzakelijk vervoerskosten of de kosten voor het organiseren van sportactiviteiten.

Aanvragen

Het aanvragen van deze subsidie kan gedurende het hele jaar.

Bij de aanvraag is het noodzakelijk om de volgende gegevens te verstrekken:

 • Welke periode het bedraagt
 • Vervoerskosten over de periode
 • Eigen bijdrage per lid per maandag
 • Nota’s van vervoerder(s) bijvoegen of een ledenlijst met leden uit de gemeente Hellendoorn

Als u subsidie ontvangt zijn er voorwaarden waaraan u moet voldoen. Deze voorwaarden staan in de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021.

Enkele aanvullende voorwaarden zijn:

 • De sportvereniging is gevestigd in de gemeente Hellendoorn
 • De sportvereniging is ingeschreven bij een sportbond, die is aangesloten bij NOC’NSF
 • Voor het aanvragen van de subsidie voor noodzakelijk gebruik niet-gemeentelijke sportaccommodaties: De vervangende sportaccommodatie is een accommodatie, die is aangewezen door de BLOS

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Jeffrey Meinetten.