Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente. Bij de toekenning van leerlingenvervoer gaan wij ervan uit dat een leerling zo zelfstandig mogelijk naar en van school reist. Leerlingenvervoer is er voor het reizen van huis naar school en terug. Het reizen naar andere opvangadressen, zoals de buitenschoolse opvang (BSO) en dagbesteding valt niet onder het leerlingenvervoer.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

In heel Nederland is er een chauffeurstekort voor het leerlingenvervoer. Dat is niet op korte termijn op te lossen.

Het gevolg is dat een leerling te laat op school komt, eerder van school wordt opgehaald en met verschillende chauffeurs meerijdt. Dit vinden wij erg vervelend, want deze kinderen hebben baat bij rust en regelmaat.

Wat ouders zelf kunnen doen

Vanwege de problemen doen we een beroep op iedereen die mogelijkheden heeft om zijn/haar eigen kind naar school te brengen. Het helpt u om te weten wat er kan.

Als gemeente wijzen we u dan ook op de volgende mogelijkheden:

 • Kunt u zelf of met behulp van familie/vrienden/netwerk, uw kind of kinderen op bepaalde dagen of dagdelen brengen/ophalen? Hiervoor is een vergoeding beschikbaar.
 • Kunt u samen met andere ouders van dezelfde school of klas afspraken maken voor het vervoer? Dat u afwisselend de kinderen naar school brengt en/of haalt. Ook daarvoor is een vergoeding beschikbaar.
 • Bij sommige leerlingen kan het helpen om te leren om zelfstandig naar school te gaan. Hiervoor zijn vrijwilligers beschikbaar die een tijd met uw kind mee gaan per fiets of OV, zodat dit vertrouwd wordt. De gemeente brengt u graag in contact met deze vrijwilligers.
 • Als fietsen een te zware inspanning is dan kan een E-bike een oplossing zijn.
 • In overleg bekijken we met u een combinatie van deze mogelijkheden. Dit bespreken we als gemeente graag.

Het is belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk weer op een prettige manier van en naar school gebracht worden. Hiervoor blijven we in gesprek met ouders/verzorgers, scholen en de vervoerder. Zo zoeken we naar goede en creatieve mogelijkheden.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

Uw kind gaat naar een school voor:

 • speciaal basisonderwijs
 • (voortgezet) speciaal onderwijs
 • regulier voortgezet onderwijs, maar hij/zij is vanwege handicap niet in staat om zelfstandig met de fiets of OV te reizen.

Voor alle schoolsoorten geldt dat een afstandsgrens van toepassing is. De gemeente Hellendoorn hanteert hiervoor 4 kilometer, het gaat hierbij om de afstand van het woon/verblijfadres naar het adres van de school. De afstandsgrens is niet van toepassing indien sprake is van een structurele handicap van de leerling.

Om uw aanvraag te beoordelen kijken wij ook naar wat uw kind kan leren en hoe zelfstandig het is. En naar wat u zelf kunt doen om uw kind op school te krijgen. Soms vragen wij advies van een deskundige.

U kunt leerlingenvervoer aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Voor de aanvraag heeft u de volgende informatie nodig:

 • het burgerservicenummer van uw kind;
 • uw bankrekeningnummer;
 • IB60-formulier* (inkomensverklaring);
 • het adres van de school;
 • de afstand van de woning naar school;
 • eventueel een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband.
 • Eventueel aanvullende informatie van bijvoorbeeld en medisch specialist.

*IB60-formulier (van beide ouders) kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Dit formulier moet van 2 jaar voor de ingang van het schooljaar waarvoor u het leerlingenvervoer van uw kind aanvraagt zijn.

Als uw kind een vergoeding ontvangt, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Het bezwaar dient 6 weken na dagtekening bij de gemeente ingediend te worden. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Al vele jaren bestaat er een begeleidingscommissie leerlingenvervoer in de gemeente Hellendoorn. Deze commissie, bestaat uit ouders waarvan hun kind(eren) gebruikmaken van het leerlingenvervoer. Vanuit de gemeentelijke organisatie sluiten de portefeuillehouder leerlingenvervoer en 2 ambtenaren (vanuit uitvoering en beleid leerlingenvervoer) aan.  De commissie bespreekt de gang van zaken in het leerlingenvervoer mee met de gemeente vanuit hun ervaringen met het leerlingenvervoer. Zij komt een paar keer per jaar bijeen en indien gewenst sluit ook de vervoerder aan. Ook is dit de plek waar nieuwe ideeën ontstaan en uitgewerkt worden.

Wilt u als ouder/verzorger ook meedenken over het leerlingenvervoer, of heeft u ideeën die het vervoer kunnen verbeteren, aarzel niet en neem contact op met de begeleidingscommissie. Dit kan door te mailen naar leerlingenvervoer.oc@gmail.com.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de publieksbalie van de gemeente Hellendoorn via e-mail: gemeente@hellendoorn.nl of telefoonnummer (0548) 63 00 00.