Fietsregeling

Via de fietsregeling is een bijdrage mogelijk voor de aanschaf van een fiets.

Voorwaarden

  • Uw inkomen exclusief vakantiegeld mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • Er kan per gezinslid aan bijdrage aangevraagd worden
  • Voor kinderen/jongeren tot 20 jaar kan de bijdrage 1 keer per 4 jaar worden aangevraagd
  • Inwoners van 20 jaar en ouder kunnen 1 keer per 8 jaar een aanvraag doen

Hoe hoog is de bijdrage in 2024?

  • Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar is de bijdrage €108,-
  • Voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar is de bijdrage €216,-
  • Voor iedereen van 11 jaar en ouder is de bijdrage €282,-

Let op! Controle

Tot maximaal 1 jaar na de toekenning van de bijdrage kunnen wij u om bewijsstukken vragen. U moet dan laten zien waaraan u de bijdrage heeft uitgegeven.

Aanpak

Wilt u weten of u in aanmerking komt, neem dan contact op met inkomensondersteuning@hellendoorn.nl of (0548) 630 000. 

Aanvragen
Wilt u gebruik maken van deze regeling(en), vraag dan een aanvraagformulier minimaregelingen op via inkomensondersteuning@hellendoorn.nl of bel met 0548-630 000.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan bent u van harte welkom op onze spreekuren. Deze vinden elke woensdagochtend plaats in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via inkomensondersteuning@hellendoorn.nl of via 0548-630 000.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.