Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En heeft u toch geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De individuele inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag 12 maanden later opnieuw aanvragen. De individuele inkomenstoeslag kan niet op basis van een kalenderjaar worden aangevraagd, maar moet worden aangevraagd voor een periode van 12 maanden.

Het is niet mogelijk om de toeslag met terugwerkende kracht te verkrijgen. Dit houdt in dat het alleen geldt vanaf de datum van de aanvraag en niet voor eerdere perioden.

De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U krijgt nog geen AOW.
  • U heeft weinig zicht op een beter inkomen.
  • Uw vermogen is op bijstandsniveau.
  • U woont in de gemeente Hellendoorn
  • U hebt een vast woonadres
  • U had in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag een laag inkomen
  • U bent geen student of student geweest in de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag

Wilt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen? Vraag hiervoor dan een aanvraagformulier via 0548-630000 of via inkomensondersteuning@hellendoorn.nl.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.