Woonkostentoeslag

Als uw inkomen plotseling daalt, kunt u problemen krijgen met het betalen van uw huur of hypotheek. Misschien kunt u woonkostentoeslag krijgen. U krijgt dan een tijdelijke bijdrage van de gemeente. Zo kunt u de huur of hypotheek makkelijker betalen.

Als u te hoge woonkosten heeft, moet u binnen 1 jaar een goedkopere woning zoeken. Deze termijn kan maximaal met 1 jaar worden verlengd. Ontvangt u AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan geldt deze voorwaarde niet.

De voorwaarden voor de woonkostentoeslag zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente.
 • U zit niet in de gevangenis, een huis van bewaring of een Tbs-kliniek.
 • U kunt geen (volledige) huurtoeslag krijgen.

 • U neemt contact op via inkomensondersteuning@hellendoorn.nl om de woonkostentoeslag aan te vragen
 • Voor de aanvraag heeft u nodig:
  • een kopie van het identiteitsbewijs van iedereen van 18 jaar of ouder die in uw huis woont
  • een bewijs van uw inkomen, zoals een salarisstrook
  • een overzicht van uw vermogen
  • een overzicht van uw schulden
  • de polissen van uw verzekeringen
  • als u gescheiden bent: uw echtscheidingsgegevens

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.