Bijstandsuitkering aanvragen

Als u te weinig geld heeft om van te leven, dan kunt u misschien een bijstandsuitkering aanvragen. Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen.  Onder eigen vermogen wordt bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld verstaan.

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

  • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Nederland.
  • U heeft basiskennis van de Nederlandse taal (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.
  • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of mensen zonder verblijfsvergunning.
  • U houdt zich aan de regels die de gemeente u oplegt.

  • U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.
  • Binnen 2 werkdagen neemt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact op met het loket sociaal domein van de gemeente Hellendoorn via het telefoonnummer 0548-630000. U kunt ook in het gemeentehuis langskomen aan de balie Werk en Inkomen.
  • Vervolgens beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering.

Hoeveel bijstand u krijgt, hangt af van degene met wie u samenwoont. U kunt een ‘gezamenlijke huishouding’ hebben of ‘kostendeler’ zijn.

Als u een gezamenlijke huishouding heeft, krijgt u van de gemeente een gezamenlijke bijstandsuitkering. U krijgt dan het bedrag dat hoort bij de bijstandsnorm ‘gehuwd of samenwonend’.

Woont u samen met huisgenoten, maar heeft u geen gezamenlijke huishouding? Dan kunt u te maken krijgen met de kostendelersnorm. Uw bijstand gaat dan omlaag.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.