Bijstandsuitkering voor ouderen

Als u in Nederland woont of werkt dan krijgt u meestal een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). AOW is het basispensioen van de overheid. Heeft u naast uw AOW geen aanvullend pensioen? En ontvangt u geen volledige AOW? Dan krijgt u misschien een aanvulling op uw AOW: een AIO-aanvulling.

Goed om te weten

Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u deze AIO-aanvulling aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.