Bijstandsuitkering voor zelfstandigen

Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, dan kunnen zij mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. Bbz staat voor Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Deze overheidsregeling biedt financiële mogelijkheden voor ondernemers en starters.

Welke mogelijkheden deze regeling kent en wanneer je hier voor in aanmerking komt, legt het ROZ graag uit. In de gemeente Hellendoorn wordt het Bbz namelijk uitgevoerd door het ROZ.