Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Voor onverwachte, bijzonder noodzakelijke, hoge kosten, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

 • de eigen bijdrage voor een advocaat
 • reiskosten die u maakt naar een medisch specialist die niet worden vergoed door de zorgverzekering
 • bewindvoeringskosten

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

 • U woont rechtmatig in Nederland:
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft een verblijfsvergunning.
  • U heeft de nationaliteit van 1 van deze Europese landen.
 • U heeft niet genoeg geld om de kosten zelf te betalen.
 • De kosten zijn onverwacht en noodzakelijk.
 • U kunt bewijzen dat u deze kosten moet maken.
 • De kosten komen door bijzondere of dringende omstandigheden.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.
 • U bent 18 jaar of ouder.

Zo vraagt u bijzondere bijstand aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente
 • U vult het formulier in en stuurt deze op
 • U stuurt de bewijsstukken die nodig zijn mee

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.