Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

Wanneer u als zelfstandig ondernemer stopt met uw bedrijf, kunt u uw inkomen aanvullen met de IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. U vraagt deze uitkering aan bij de gemeente.

Belangrijk: doe dit voordat u stopt met uw bedrijf.

De IOAZ-uitkering vult het inkomen aan van voormalig zelfstandig ondernemers die gestopt zijn met hun bedrijf. De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van:

  • uw inkomen;
  • het inkomen van uw partner;
  • uw eigen vermogen;
  • het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd.

Als u met meer mensen in huis woont is uw uitkering lager. U kunt dan de kosten voor levensonderhoud namelijk delen. Dit geldt niet voor thuiswonende kinderen jonger dan 21 jaar, studenten en huurders.

Neem contact met ons op om de uitkering aan te vragen. U heeft hiervoor nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van uw woonsituatie
  • bankafschriften van de afgelopen periode
  • uw boekhouding van de laatste 3 jaar

Doe uw aanvraag maximaal 1,5 jaar voordat u stopt met uw bedrijf. De uitkering krijgt u vanaf de datum dat u stopt.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.