Ondermijnende criminaliteit

Weet u wat de signalen zijn van ondermijnende criminaliteit? Wilt u een vermoeden melden of heeft u een onderbuikgevoel dat er iets niet klopt?

Ondermijning: een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit die vaak verborgen blijft waarbij criminelen misbruik maken van legale (overheids-)voorzieningen. Denkt u bijvoorbeeld aan zorgfraude, witwassen, drugscriminaliteit en vormen van mensenhandel. Ondermijnende criminaliteit is vaak groter en dichterbij dan we denken. Criminelen zijn goed georganiseerd en zijn actief in ons buitengebied, op bedrijventerreinen, online, op recreatieparken, op scholen, kortom in onze hele samenleving. In dit filmpje wordt uitgelegd wat ondermijnende criminaliteit precies inhoudt.

Als gemeente spelen we een belangrijke rol in de aanpak van ondermijning. Met name vanwege onze toezichthoudende en handhavende taak op wet- en regelgeving, maar ook vanwege onze dienstverlenende rol. Een weerbare overheid herkent en erkent haar kwetsbaarheden in de volle breedte. Daarmee kunnen we voorkomen dat van onze dienstverlenende overheidstaken- en bevoegdheden misbruik wordt gemaakt. Om dit te bereiken is het belangrijk dat onze inwoners zich (mogelijke) signalen van ondermijning leren herkennen en weten waar zij een vermoeden kunnen melden.

Heeft u een vermoeden van ondermijnende criminaliteit binnen onze gemeente? Meld dit bij:

Veilig buitengebied

Ons buitengebied heeft veel moois te bieden. Toch heeft dit gebied steeds vaker te maken met leegstand en wordt daardoor aantrekkelijker voor criminelen. Ook drugshandel en verloedering liggen op de loer waardoor onveiligheidsgevoelens toenemen. De gemeente Hellendoorn werkt samen met omliggende gemeenten Wierden en Rijssen-Holten om ons buitengebied veiliger te maken en te behouden.

Woont u in het buitengebied of heeft u hier vastgoed en wilt u uw woning, bedrijfspand, schuur, stal of loods verhuren? Wees dan altijd alert aan wie en waarvoor. 

In de folder Kiek uut (pdf) kunt u lezen wat u kunt doen bij een vermoeden van criminaliteit in het buitengebied, wie de erfcoaches zijn, hoe u zich kunt aansluiten bij een buurt Whatsapp-groep, hoe u signalen herkent en wat u kunt doen als mensen ongevraagd op uw erf komen.