Toezicht op en handhaving van openbare orde

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en wijkagenten van de politie houden samen onze gemeente netjes en veilig.

Een BOA is een buitengewoon opsporingsambtenaar, een handhaver in dienst van de gemeente. Een BOA controleert of mensen zich houden aan de afspraken in de Algemene Plaatselijke Verordening. Bijvoorbeeld: niet fietsen in voetgangersgebied, overlast van honden(poep) en parkeeroverlast.

Ook politieagenten hebben een duidelijke taak in het handhaven van de openbare orde en het bevorderen van veiligheid. Meer leest u op de website van de politie.
Iedere wijk heeft een eigen aanspreekpunt bij de politie: de wijkagent. Op de website van de politie treft u de wijkagenten van de gemeente Hellendoorn aan.

Bij ongelukken, bedreiging, vernieling, openlijke (buren)ruzie en geweld belt u de politie, via:

  • Noodgevallen: bel 112;
  • Voor minder dringende zaken belt u 0900 88 44 of neem contact op met uw wijkagent.