Woonoverlast

In heel Nederland ervaren bewoners regelmatig woonoverlast, zoals geluidsoverlast, overlast door huisdieren, stankoverlast, problemen door drugs- en/of drankgebruik, agressief gedrag of intimidatie. Zeker aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig bedreigen. Voor de aanpak van ernstige woonoverlast heeft de gemeente beleid opgesteld.

Ervaart u zulke overlast? Ga dan eerst het gesprek aan met de buurtbewoners die het veroorzaken. Op de website Problemenmetjeburen.nl staan tips voor een zo prettig mogelijk gesprek. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hulp vragen bij uw woonstichting of de gemeente.

Problemen in de openbare ruimte, zoals rommel of vernielingen, kunt u melden bij de gemeente.