Financiële regeling voor monumenten

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument. Waar u deze aanvraagt, hangt af van het soort subsidie of lening.

Lening

Een lening voor monumenten vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Subsidie

Er zijn niet alleen leningen, maar ook subsidies voor monumenten. Deze vraagt u aan bij de overheid, provincie of gemeente. Er zijn verschillende subsidies, zoals de Subsidie instandhouding rijksmonumenten, Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten en Subsidie voor herbestemming. Een volledig overzicht, met subsidies van de overheid en provincie, vindt u op de website van Monumenten.nl.