Kadastrale gegevens opvragen

Het Kadaster houdt gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar of rechthebbende is, waar de erfgrens ligt, wat de oppervlakte van het perceel is en of er kabels in de grond liggen. U vindt deze gegevens op de website van het Kadaster.

Het kadaster houdt gegevens van verschillende soorten onroerende goederen, zoals:

  • vastgoed (grond en gebouwen)
  • schepen
  • luchtvaartuigen
  • kabels en leidingen onder de grond

Wilt u weten welk bestemmingsplan er voor uw wijk geldt? Kijk dan ruimtelijkeplannen.nl.

  • Ga naar kadaster.nl
  • Kies het juiste product
  • Vul de gevraagde gegevens in
  • Betaal meteen online met iDeal