Mobiele puinbreker gebruiken

U heeft vaak veel afval als u gaat slopen, bouwen of verbouwen. U kunt een mobiele puinbreker gebruiken om het afval klein te maken. Omdat een mobiele puinbreker overlast kan geven, meldt u het gebruik bij het Omgevingsloket. Als u de puinbreker huurt, kan het verhuurbedrijf kan u mogelijk helpen bij het doen van de melding.

 • Er is iemand aanwezig die met gevaarlijke stoffen om kan gaan.
 • Er is iemand aanwezig die weet:
  • wanneer de puinbreker gebruikt mag worden;
  • hoe de puinbreker gebruikt moet worden.

Als u van plan bent om met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval te bewerken, moet u een melding doen via het Omgevingsloket.

 • U geeft de volgende gegevens door:
  • Het adres of de plaatselijke aanduiding van de locatie waar u de mobiele puinbreker gaat gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld met een plattegrond waarop u aangeeft waar de puinbreker komt te staan.
  • De naam en het adres van de verantwoordelijke persoon.
  • De hoeveelheid en soort bouw-en sloopafval dat met de puinbreker zal worden bewerkt.
  • Beschrijving van de hoeveelheid geluid (bronsterkte) in decibel, dB(A), die de mobiele puinbreker maakt.
  • De dag waarop u van plan bent te beginnen en hoe lang u met de mobiele puinbreker aan het werk bent.