Nadeelcompensatie

Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan, omgevingsplan of buitenplanse omgevingsplanactiviteit? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding vragen. Dit noemen we nadeelcompensatie.

Uitgelichte zinnen
Is de schade ontstaan voor 1 januari 2024? Dan is er nog sprake van planschade en geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt na 1 januari 2024? Dan valt deze onder nadeelcompensatie.

Voorwaarden nadeelcompensatie

De voorwaarden voor het aanvragen van nadeelcompensatie zijn onder andere:

 • U heeft schade door een besluit van de gemeente over de ruimtelijke omgeving.
 • U heeft blijvende schade aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond (u bent eigenaar, geen huurder).
 • U heeft een blijvende inkomstendaling.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de gemeente het besluit heeft gepubliceerd of nadat is begonnen met de activiteit waardoor u schade lijdt.
 • U heeft goede redenen waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon voorzien toen u het pand of de grond kocht.
 • Er is nog niet op een andere manier een vergoeding voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft aangekocht of onteigend.

Indien u inderdaad schade heeft ondervonden, krijgt u die niet helemaal vergoed. Het zogenaamde normaal maatschappelijk risico wordt afgetrokken. Dit normaal maatschappelijk risico bedraagt 4% van de waarde van uw onroerende zaak.

Aanvragen nadeelcompensatie

U kunt een aanvraag doen voor schade door een bestemmingsplan, omgevingsplan of buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding

Kosten

Voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag voor schadevergoeding, betaalt u bij de aanvraag een drempelbedrag van € 300. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Termijn

Een aanvraagprocedure voor nadeelcompensatie duurt maximaal 1 jaar. Kan iemand nog in beroep gaan tegen het besluit van de gemeente waarvoor u nadeelcompensatie wilt? Dan gaat de termijn van maximaal 1 jaar pas in als de beroepstermijn voorbij is.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Planschade

Is de schade ontstaan voor 1 januari 2024? Dan is er nog sprake van planschade en geldt de oude procedure voor planschade.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van schade door een bestemmingsplan zijn onder andere:

 • U heeft schade door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan.
 • U heeft blijvende schade aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond (u bent eigenaar, geen huurder).
 • U heeft een blijvende inkomstendaling.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan zijn afgerond. Als deze procedures er niet zijn geweest, dan vraagt u de vergoeding aan binnen 5 jaar na afloop van de beroepstermijn.
 • U heeft goede redenen waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon zien aankomen toen u het pand of de grond kocht.
 • Er is nog niet op een andere manier een vergoeding voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft gekocht of onteigend.

Indien u inderdaad schade heeft ondervonden, krijgt u die niet helemaal vergoed. Het zogenaamde normaal maatschappelijk risico wordt afgetrokken. Dit normaal maatschappelijk risico bedraagt tenminste 2% van de waarde van uw onroerende zaak. De aftrek kan ook meer zijn dan 2%.

Aanvraag planschade

Voor de aanvraag van planschade vult u het formulier en stuurt u deze naar op ons.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor schadevergoeding, betaalt u bij de aanvraag een drempelbedrag van € 300. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Termijn

Een aanvraagprocedure voor een vergoeding voor schade door een bestemmingsplan kan een paar jaar duren.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.