Omgevingsplan

In een omgevingsplan (vroeger bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. De regels gelden voor woningen, maar bijvoorbeeld winkels en bedrijven. Ook bevat het omgevingsplan regels voor bedrijven, als basis voor het verlenen van een vergunning of het accepteren van een melding anders dan voor bouwen. Daarnaast staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. U kunt het omgevingsplan bekijken op het Omgevingsloket.

Als de gemeente het omgevingsplan wil gaan wijzigen, staat dit in het digitale gemeenteblad. U kunt dan de voorgestelde wijzigingen lezen.  Naast het digitale gemeenteblad  is het hele omgevingsplan in te zien op het omgevingsloket.

Termijn

Als de gemeente van plan is om het omgevingsplan te wijzigen ligt een ontwerp van de wijziging omgevingsplan ter inzage voor een periode van 6 weken. Tijdens deze periode van 6 weken mag u uw mening geven over de plannen.

U kunt schriftelijk, mondeling of via e-mail reageren. Hierna publiceert de gemeente de definitieve plannen.